Khoa Toán-Tin
  
Thông báo v/v danh sách khóa luận năm 2017-2018. PDF In Email
Thứ sáu, 15 Tháng 9 2017 10:41

Sinh viên tải file về xem chi tiết danh sách khóa luận năm 2017-2018, và liên hệ với người hướng dẫn.

 
          Tin hoạt động   
          Tin tức và Thông báo đào tạo    Hội nghị - Hội thảo 

Thông báo số 1 về Hội nghị toán học và đổi mới phương pháp dạy học năm 2018

Nhằm tổng kết hoạt động khoa học công nghệ trong những năm qua và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, giảng dạy Toán học tại Trường Đại học Sư Phạm Tp.HCM, khoa Toán – Tin dự định tổ chức Hội nghị Toán học và đổi mới phương...