Khoa Toán-Tin
  
THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC SINH HOẠT CÔNG DÂN-HSSV NĂM HỌC 2017-2018 PDF In Email
Thứ ba, 19 Tháng 9 2017 14:00

Thực hiện công văn của Bộ giáo dục và đào tạo v/v hướng dẫn tổ chức " Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" đối với sinh viên từ năm thứ hai đến năm cuối hệ chính quy, Trường thông báo đến sinh viên lịch học như sau:

Lịch học:

- CNTT + SP TIN khóa 41, 42: học vào sáng chủ nhật ngày 22/10/2017
- CNTT + SP TIN Khóa 40: học vào sáng chủ nhật ngày 08/10/2017

Địa điểm: Hội trường B

Thời gian: Sáng từ 7h30 đến 11h30

Đề nghị sinh viên tham gia lớp học đầy đủ và nghiêm túc

 
          Tin hoạt động   
          Tin tức và Thông báo đào tạo    Hội nghị - Hội thảo 

Thông báo số 1 về Hội nghị toán học và đổi mới phương pháp dạy học năm 2018

Nhằm tổng kết hoạt động khoa học công nghệ trong những năm qua và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, giảng dạy Toán học tại Trường Đại học Sư Phạm Tp.HCM, khoa Toán – Tin dự định tổ chức Hội nghị Toán học và đổi mới phương...