Khoa Toán-Tin
  
Thông báo v/v nộp khoá luận tốt nghiệp năm 2022-2023 PDF In Email
Thứ sáu, 31 Tháng 3 2023 02:25

Khoa thông báo cho sinh viên như sau;

Thời gian nộp khóa luận28/03/2023-07/04/2023.

Địa điểm: Văn phòng Khoa.
3 bản cứng KLTN + 1 đơn xin bảo vệ + 1 nhận xét của GVHD (có nhận xét xác nhận và chữ ký của GV hướng dẫn)..
SV nộp thêm 1 bản mềm KLTN qua link: https://forms.gle/i3cSn2zaxF353RfRA
SV có thể download Đơn xin bảo vệ (Mẫu 01), Nhận xét của GV hướng dẫn (Mẫu 02), Hướng dẫn viết KLTN, Trang bìa (Mau06), Trang phụ (Mau07) ở link: https://kltn.page.link/bieumau.

 

 
          Tin hoạt động   
          Tin tức và Thông báo đào tạo    Nghiên cứu khoa học 

Thông báo về chuyến thăm và làm việc của GS. Lionel Schwartz (Đại học Paris 13)

  Nhằm đẩy mạnh Hợp tác Quốc tế về Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Sau đại học, Khoa Toán – Tin học mời Giáo sư Lionel Schwartz (ĐH Paris 13) về thăm và làm việc tại Khoa từ ngày 19/4 đến 25/4/2018. GS Lionel Schwartz là một chuyên...
 

 Hội nghị - Hội thảo 

Thông báo số 1 về Hội nghị toán học và đổi mới phương pháp dạy học năm 2018

Nhằm tổng kết hoạt động khoa học công nghệ trong những năm qua và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, giảng dạy Toán học tại Trường Đại học Sư Phạm Tp.HCM, khoa Toán – Tin dự định tổ chức Hội nghị Toán học và đổi mới phương...