280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Tin Tức - Sự Kiện Khoa Lịch Sử
THÔNG BÁO QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ HÌNH THỨC HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH PDF In Email
Thứ hai, 17 Tháng 7 2017 10:01

Vp Khoa gửi đến các bạn sinh viên “Quy định về việc đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ hình thức học cùng lúc hai chương trình”

Thời gian đăng ký học song ngành trên trang online: 9.00, 15-7 đến 17.00, 31-7-2017

Sau thời gian này, sinh viên muốn học song ngành sẽ không được giải quyết.

 
          Tin Tức khoa-phòng ban   
          Thông báo chung   bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu