280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Tin Tức - Sự Kiện Khoa Lịch Sử
THÔNG BÁO ĐIỀU KIỆN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PDF In Email
Thứ tư, 30 Tháng 8 2017 10:08

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông tin về điều kiện thực hiện khóa luận tốt nghiệp trong năm học 2017-2018 như sau:

- Sinh viên tích luỹ đủ 110 tín chỉ

- Điểm Trung bình chung: 2.8/4

- Không nợ học phần nào

- Sinh viên có đề tài

Lớp trưởng các lớp lập danh sách các bạn thực hiện khóa luận tốt nghiệp gồm: (1) Họ và tên; (2) Mã số sinh viên; (3) Tên đề tài; (4) Người hướng dẫn và gửi về Văn phòng Khoa trước ngày 08-9-2017.

 
          Tin Tức khoa-phòng ban   
          Thông báo chung   bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu