280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Tin Tức - Sự Kiện Khoa Lịch Sử
THÔNG BÁO v/v ĐỀ NGHỊ MỞ HỌC PHẦN PDF In Email
Thứ ba, 14 Tháng 11 2017 01:20

Các bạn sinh viên có nhu cầu học vượt, học cải thiện các học phần trong học kỳ II, năm học 2017-18 sẽ gửi về VP Khoa các văn bản sau:

1. Đơn đề nghị mở học phần

2. Danh sách sinh viên đề nghị mở học phần

Thời hạn: trước 11.00, ngày 15 tháng Mười một 2017 (Thứ Tư)

 
          Tin Tức khoa-phòng ban   
          Thông báo chung   bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu