280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Tin Tức - Sự Kiện Khoa Lịch Sử
THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA LỊCH SỬ NHẬN HỌC BỔNG CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN SỬ HỌC VIỆT NAM VÀ HỘI KHOA HỌC LỊCH SỬ TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 PDF In Email
Thứ ba, 28 Tháng 11 2017 02:50

Các bạn sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng của Quỹ Phát triển Sử học Việt Nam và Hội Khoa học Lịch sử TP. Hồ Chí Minh năm 2017 sẽ nhận học bổng tại thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: 08.00 ngày 02 tháng Mười hai 2017 (thứ Bảy)

Địa điểm: Hội trường D, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh - Số 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Link: https://drive.google.com/open?id=1EEB64SyntitizV1Ib5uiFdrLNAZeW5XO

Lưu ý:

- Các bạn mang theo thẻ sinh viên (kể cả những bạn đã tốt nghiệp)

- Sau 9.00, các bạn chưa đến để nhận học bổng thì Ban Tổ chức sẽ hủy việc phát học bổng cho các bạn.

 
          Tin Tức khoa-phòng ban   
          Thông báo chung   bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu