280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Tin Tức - Sự Kiện KHOA TIẾNG TRUNG - 中文系
DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP HỆ CỬ NHÂN & SƯ PHẠM NĂM 2017 PDF In Email
Thứ tư, 31 Tháng 5 2017 09:28

 

- Phòng Đào tạo gửi danh sách tốt nghiệp sơ bộ đến ngày 27/05/2017. Kèm theo bảng thống kê số lượng sinh viên tốt nghiệp từng ngành.
- Đề nghị sinh viên xem và phản hồi sai sót (bao gồm thông tin cá nhân, hạng tốt nghiệp, sót trong việc xét tốt nghiệp  . . .) về phòng Đào tạo trước ngày 31/05/2017.

Sau ngày 31/05/2017 Nếu không có phản hồi, những sinh viên còn lại sẽ được xét tốt nghiệp vào tháng 8/2017

 

Link : https://www.dropbox.com/s/khp70nk5gy76vvo/X%C3%89T%20TN.rar?dl=0

 
          Tin Tức khoa-phòng ban   
          Thông báo chung   bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu