280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Tin Tức - Sự Kiện Phòng Hợp tác Quốc tế
THÔNG BÁO SỐ 2 PDF In Email
Thứ hai, 09 Tháng 10 2017 16:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM

Số:1511/TB-ĐHSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO SỐ 2

HỘI NGHỊ VỀ CÔNG TÁC HỢP TÁC QUỐC TẾ

CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM TRONG CẢ NƯỚC

Tháng 10-2017

Tiếp theo Thông báo số 1 ngày 16 tháng 8 năm 2017, Ban Tổ chức “Hội nghị về công tác hợp tác quốc tế các trường sư phạm trong cả nước” xin trân trọng thông báo một số nội dung liên quan đến Hội nghị, cụ thể như sau:

  1. 1. Thời gian và địa điểm:

-         Thời gian: Ngày 19 tháng 10 năm 2017.

-         Địa điểm: Phòng A509, Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM, cơ sở 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

  1. 2. Ngôn ngữ: Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức; khách quốc tế sử dụng tiếng Anh có phiên dịch.
  2. 3. Chương trình Hội nghị:

7:30 – 8:15         Đón tiếp đại biểu

8:15 – 8:30         Tuyên bố lí do; Giới thiệu đại biểu; Phát biểu khai mạc

8:30 – 9:30         Báo cáo tham luận- Phần 1

9:30 – 9:45         Nghỉ giải lao

9:45 – 10:45       Báo cáo tham luận- Phần 2

10:45 – 11:45     Trao đổi kinh nghiệm

11:45                  Tổng kết Hội nghị

  1. 4. Đăng ký tham gia hội nghị:

-       Đăng ký tham gia hội nghị theo mẫu đính kèm. Mẫu này có thể tải về theo đường dẫn sau đây: https://goo.gl/avY2Pq

-       Hạn chót đăng ký: Ngày 10/10/2017.

  1. 5. Báo cáo tham luận:

a)     Ban Tổ chức Hội nghị thông báo kết quả tuyển chọn các bài báo cáo tham luận vào ngày 12/10/2017 và liên hệ trực tiếp với tác giả trình bày tham luận qua hộp thư điện tử.

b)    Hình thức trình bày bài báo cáo tham luận:

-       Thuyết trình

-       Thời gian trình bày: tối đa 15’.

-       Yêu cầu:  Tác giả tự thiết kế các trang trình chiếu bằng phần mềm Powerpoint 2007/2010/2016 và gửi tập tin mềm đến Ban Tổ chức trước ngày 17/10/2017

  1. 6. Lệ phí & Kinh phí:

-       Ban Tổ chức không thu lệ phí đăng bài trong Kỷ yếu Hội nghị và lệ phí tham dự Hội nghị;

-       Kinh phí ăn ở, đi lại do cơ quan cử  đại biểu tham dự Hội nghị đài thọ hoặc cá nhân tự túc.

  1. 7. Thông tin liên hệ:

-       ThS. Nguyễn Thị Tú, Trưởng phòng, Phòng Hợp tác Quốc tế, Trường ĐH Sư phạm Tp.HCM. ĐTDĐ: 0916.380.399. Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Ban Tổ chức;
- Lưu HTQT, TC-HC.

TM. BAN TỔ CHỨC

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS. TS. Huỳnh Văn Sơn

 
          Tin Tức khoa-phòng ban   
          Thông báo chung   bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu