Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  
webmail

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Đoàn Hội Khoa CNTT

Thông báo lớp trưởng nhận danh sách lớp có địa chỉ email PDF In Email
Thứ tư, 13 Tháng 3 2019 16:38

Mời lớp trưởng các lớp lên Phòng CTCT và HSSV - Phòng A 109 gặp thầy Việt để nhận địa chỉ email của lớp

1. Lớp GDQP A K 43

2. Lớp Địa lí học A K 44

3. Lớp GDMN C K 43

4. Lớp GDTH B K 43

PHÒNG CTCT VÀ HSSV

 
          Tin tức Khoa - Phòng Ban   
          Tin tức và Thông báo đào tạo   


 Tin mới cập nhật 

TỔ CHỨC BUỔI GẶP GIỮA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, KHOA VỚI ĐẠI DIỆN SINH VIÊN NĂM HỌC 2018-2019

Nhằm giải đáp thắc mắc, phản ánh của sinh viên về các chế độ, chính sách, điều kiện, phương tiện dạy và học của Trường, của khoa trong thời gian vừa qua, Khoa CNTT tổ chức buổi gặp giữa BCN khoa với tất cả lớp trưởng các...