Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  
webmail

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Đoàn Hội Khoa CNTT

PHÂN BỔ SINH VIÊN CHÍNH QUY THNVSP NĂM HỌC 2017-2018 PDF In Email
Thứ tư, 06 Tháng 12 2017 10:32

Sinh viên SP TIN khóa 40, khóa 41 năm học 2017-2018 xem danh sách chỉ tiêu các trường THNVSP  LINK 1, danh sách sinh viên THNVSP LINK 2

Lớp trưởng các lớp trên tổ chức cho các bạn bốc thăm chọn trường theo đúng chỉ tiêu đã phân bổ vào các fiile đính kèm và gửi về VPK trước ngày 11/12/2017

Lưu ý: Các trường THPT Lê Hồng Phong, THPT Trần Đại Nghĩa, THPT Lê Qúy Đôn, THPT Gia Định yêu cầu sinh viên giỏi.

 
          Tin tức và Thông báo đào tạo   
Thông báo từ khoa
          Tin tức Khoa - Phòng Ban