Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  
webmail

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Đoàn Hội Khoa CNTT

TỔ CHỨC BUỔI GẶP GIỮA LÃNH ĐẠO KHOA VỚI ĐẠI DIỆN SINH VIÊN PDF In Email
Thứ tư, 20 Tháng 12 2017 15:11
  1. Mục đích:  Giải đáp thắc mắc, phản ánh của sinh viên về các chế độ, chính sách, điều kiện, phương tiện dạy học của Trường trong thời gian qua
  2. Thành phần tham dự:Bí thư đoàn khoa, Liên chi hội trưởng, tất cả lớp trưởng các lớp
  3. Thời gian và địa điểm: 9h00 thứ 3 ngày 26/12/2017.

Lưu ý: Lớp trưởng các lớp sắp xếp 1 buổi họp lớp để lấy ý kiến phản ánh, thắc mắc, đề xuất của các bạn sinh viên trong lớp và trình trong buổi họp với lãnh đạo khoa.

 
          Tin tức và Thông báo đào tạo   
Thông báo từ khoa
          Tin tức Khoa - Phòng Ban