Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  
webmail

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Đoàn Hội Khoa CNTT

Thông báo s/v năm 4 2 ngành SP Tin và CNTT. PDF In Email
Thứ tư, 14 Tháng 3 2018 10:20

Sinh viên năm 4 thuộc 2 ngành SP Tin và CNTT đến phòng Đạo tạo xin bảng điểm hoàn tất các học kỳ từ năm 1- năm 4 kiểm tra các HP đã hoàn thành và chưa hoàn thành để Khoa Và phòng Đạo tạo chuẩn bị xét tốt nghiệp.

 
          Tin tức và Thông báo đào tạo   
Thông báo từ khoa
          Tin tức Khoa - Phòng Ban