Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  
webmail

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Đoàn Hội Khoa CNTT

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC K46 CNTT D PDF In Email
Thứ tư, 21 Tháng 10 2020 11:37

Sinh viên K46 CNTT D sẽ nghỉ học môn Tiếng Anh học phần 1 do cô Trịnh Mai Phương phụ trách vào thứ 6 ngày 23/10/2020, tiết 1-3, phòng B.111. Thứ 6 (30/10) sinh viên học lại bình thường.

 
          Tin tức và Thông báo đào tạo   
Thông báo từ khoa
          Tin tức Khoa - Phòng Ban   


 Tin mới cập nhật 

Thông báo v/v lấy ý kiến người học, sinh viên Học kỳ 1 2020-2021

  Khoa thông báo về việc gia hạn thời gian lấy ý kiến cho sinh viên có thể thực hiện đầy đủ việc khảo sát của mình. Thông báo sẽ được đăng tải trên trang