Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  
webmail

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Đoàn Hội Khoa CNTT

Chương Trình Tuyển Dụng "Vườn Ươm Tài Năng" - Fresher Training Programs (For .NET & Java) PDF In Email
Thứ hai, 14 Tháng 7 2014 12:28

Nhằm chuẩn bị nhân lực tương lai cho các dự án phần mềm của công ty CSC Việt nam, ban lãnh đạo sẽ triển khai chương trình đào tạo Vườn Ươm Tài Năng (Fresher Training Program) cho 02 công nghệ (.NET và Java) vào 28 tháng 07 năm 2014. Chương trình đào tạo sẽ kéo dài trong 04 tuần (đối với .NET) và 06 tuần (đối với Java) liên tục và các bạn sẽ được đào tạo tại văn phòng công ty CSC Việt nam trong giờ hành chánh.


Nội dung chi tiết và yêu cầu của 02 chương trình, sinh viên có thể xem trong 02 posters đính kèm.


Sau khi đào tạo, các bạn sẽ có cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại CSC Việt nam nếu đạt yêu cầu từ khóa học, các dự án và công ty.

 
          Tin tức và Thông báo đào tạo   
Tuyển dụng
          Tin tức Khoa - Phòng Ban   


 Tin mới cập nhật 

Thông báo v/v lấy ý kiến người học, sinh viên Học kỳ 1 2020-2021

  Khoa thông báo về việc gia hạn thời gian lấy ý kiến cho sinh viên có thể thực hiện đầy đủ việc khảo sát của mình. Thông báo sẽ được đăng tải trên trang