Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  
webmail

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Đoàn Hội Khoa CNTT

Khóa đào tạo tuyển dụng - Trung tâm đào tạo TMA (TTC) PDF In Email
Thứ hai, 06 Tháng 4 2015 09:50

Thông báo,

Trung tâm đào tạo TMA (TTC) thông báo về chính sách mới của công ty dành cho SV tham gia các khoá đào tạo nguồn nhân lực do TTC tổ chức như sau:

  • Tất cả SV tốt nghiệp khoá học tại trung tâm và chỉ còn làm luận văn hay đồ án tốt nghiệp tại trường sẽ được nhận vào làm tại TMA cho đến khi hoàn tất khoá luận tốt nghiệp. Quy định này được áp dụng cho các khoá học từ tháng 3/2015.
  • Trung tâm đang tuyển sinh các khoá đào tháng 4/2015 dành cho tuyển dụng, mọi thông tin chi tiết xem trong tập tin đính kèm.

 
          Tin tức và Thông báo đào tạo   
Tuyển dụng
          Tin tức Khoa - Phòng Ban   


 Tin mới cập nhật 

Thông báo v/v lấy ý kiến người học, sinh viên Học kỳ 1 2020-2021

  Khoa thông báo về việc gia hạn thời gian lấy ý kiến cho sinh viên có thể thực hiện đầy đủ việc khảo sát của mình. Thông báo sẽ được đăng tải trên trang