Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  
webmail

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Đoàn Hội Khoa CNTT

Thông tin tuyển dụng tại FSoft PDF In Email
Thứ sáu, 25 Tháng 12 2015 14:23

Thông báo,

Công ty FSOFT thông báo tuyển dụng FRESHER nhóm ngành C/C++ năm 2016. Thông tin chi tiết xem trong tập tin đính kèm tại đây.

 
          Tin tức và Thông báo đào tạo   
Tuyển dụng
          Tin tức Khoa - Phòng Ban