280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Trang Chủ Tin Tức - Sự Kiện

Thông báo về hướng dẫn xét tuyển viên chức năm 2017 - (29/05/2017)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG CTCT & HSSV                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số :     /CTCTHSSV                                   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng 5 năm 2017   V/v hướng dẫn xét tuyển viên chức của Sở GD ĐT TP....

Thông báo chiêu lớp "Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh - English language teaching methodology" (Khóa 30) - (27/05/2017)

THÔNG BÁO CHIÊU SINH Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh - English language teaching methodology (Khóa 30) Khai giảng ngày 25/06/2017   Trường ĐHSP TP.HCM thông báo chiêu sinh khóa bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh - English language teaching methodology (Khóa 30). Chi tiết như sau: 1. Mục tiêu: bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh. 2. Đối tượng: Học viên tự do có trình độ tiếng Anh tương đương...
 
 
          Tin Tức khoa-phòng ban   
          Thông báo chung   


Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội từ bao giờ

Trang thông tin Phổ biến Giáo dục pháp luật


bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu