280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Các Đơn Vị
Phòng Hợp tác Quốc tế

Trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Thị Tú

Phó trưởng phòng:

ThS. Bùi Minh Tâm

 Trưởng phòng:
ThS. Nguyễn Ngọc Trung
Phó trưởng phòng:
+ThS. Phạm Chung Thủy


Website: http://phongtchc.hcmup.edu.vn
Email: phongtchc@hcmup.edu.vn


Trưởng phòng: TS. Dương Thị Hồng Hiếu

Phó trưởng phòng: ThS. Lê Hùng Cường

Website: http://phongdt.hcmup.edu.vn

Email: phongdt@hcmup.edu.vn


nxiof1231167771

 

Trưởng phòng:
TS. Bùi Trần Quỳnh Ngọc

Phó trưởng phòng:
+ ThS. Đỗ Nam Thanh

Website: http://hcmup.edu.vn/?site=14


Phòng Quản trị Thiết bị

Trưởng phòng:

+ Ông. Phạm Minh Đức

Phó Trưởng phòng:

+ GVC.ThS. Trần Trường Sơn

+ Ông Nguyễn Tuấn Đạt


Phòng Thanh tra Đào tạo

Trưởng phòng:

Ông Lữ Thành Trung

Website:
http://phongttdt.hcmup.edu.vn
Email: phongttdt@hcmup.edu.vn


pedagory_strategy
Trưởng khoa:
Phó trưởng khoa:

Giám đốc:
+
CVC.TS. Lê Quỳnh Chi

Phó Giám đốc:
+ ThS. Lê Văn Hiếu

Website:
+
http://thuvien.hcmup.edu.vn
http://lib.hcmup.edu.vn


Giám đốc:

Nguyễn Anh Đài

Phó Giám đốc:

Nguyễn Văn Hậu


pedagory_strategy
Trưởng khoa:
Phó trưởng khoa:

cong_nghe_thong_tin

Phụ trách phòng:
ThS. Âu Bửu Long

Quản trị mạng:
Trần Thanh Hùng


Bí thư Đảng ủy:

+ Nguyễn Thị Minh Hồng

Phó Bí thư Đảng ủy:

+ Nguyễn Thị Yến Nam

+ Nguyễn Tiến Công


Trưởng Phòng:
+CVC.ThS. Huỳnh Công Ba

Phó Trưởng phòng:
+ CVC.ThS. Nguyễn Hữu Thiện


Khoa Vật lý
Trưởng Khoa:
TS. Cao Anh Tuấn
Phó trưởng Khoa:
TS. Nguyễn Lâm Duy
TS. Hoàng Đức Tâm

  • Chủ tịch Công đoàn Trường: Bà Đỗ Thị Thanh Xuân
  • Phó Chủ tịch Công đoàn Trường: CVC.ThS. Huỳnh Công Ba
  • Uỷ viên Ban thường vụ: 
  • + Lê Thị Tường Vân
  • + ThS. Nguyễn Ngọc Trung

 

 


Trưởng Phòng

Phó Phòng


Trưởng Phòng

Phó Phòng


blackboard_math

Ban chủ nhiệm khoa:

Trưởng khoa:

+ PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn

Phó khoa:

+ TS. Mỵ Vinh Quang
+ TS. Nguyễn Thị Nga


Khoa Hóa
Trưởng khoa:
+ TS. Dương Bá Vũ
Phó trưởng khoa:
+ TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Khoa Sinh
Trưởng khoa:
+ GVC.TS. Phạm Văn Ngọt
Phó trưởng khoa:
+ TS. Tống Xuân Tám
+ ThS. Nguyễn Ngọc Phương

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Ngọc Trung

Phó trưởng phòng: ThS. Phương Diễm Hương


van_1
Trưởng khoa:
PGS.TS.  Nguyễn Thành Thi
Phó trưởng khoa:
+ TS. Đinh Phan Cẩm Vân
+ ThS. Đặng Huy Luận
+ ThS. Hoàng Phong Tuấn

Tổ Ngoại Ngữ
Tổ phó phụ trách:
+ Ths. Nguyễn Thị Tú
Website:

Trưởng khoa : GVC.TS. Nguyễn Minh Thắng

Phó Trưởng khoa : GVC.ThS. Trần Chánh Nguyên

Phó Trưởng khoa : TS. Phạm Duy Thiện

Website : http://khoaphap.hcmup.edu.vn


Khoa Nga
Trưởng khoa:
+ TS. Nguyễn Thị Hằng
Phó trưởng khoa:
+ Ths. Bùi Thị Phương Thảo


Trưởng khoa: ThS. Hoàng Thị Nga

Phó Trưởng khoa: ThS. Phan Thanh Hà


Website: http://phongtchc.hcmup.edu.vn

Email: phongtchc@hcmup.edu.vn


1243521964-EQ1

Trưởng khoa:
TS. Nguyễn Đức Danh

Phó trưởng khoa:

ThS. Nguyễn Kỷ Trung

ThS. Võ Thị Hồng Trước

Website: http://khoakhgd.hcmup.edu.vnTrưởng khoa:
TS. Phan Thị Thu Hiền
Phó trưởng khoa:
NCS. ThS. Triệu Tất Đạt

Tổ Giáo dục Nữ công

Tổ trưởng:
+ ThS. Nguyễn Thị Nguyên An

Trưởng Khoa:
+ GVC.TS. Phạm Thị Lệ Hằng
Phó Trưởng Khoa:
+ GVC.ThS. Phan Thành Lễ

Ban Giám Hiệu

Hiệu trưởng:
+ PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng

Các phó Hiệu trưởng:

+ TS. Nguyễn Thị Minh Hồng
+ ThS. Đặng Chính Nghĩa


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - TCKH
Trưởng phòng: PGS.TS. Nguyễn Tiến Công
Phó Trưởng phòng:ThS. Nguyễn Vĩnh Khương


pedagory_strategy
Trưởng khoa:
Phó trưởng khoa:

Trưởng Phòng

Phó Phòng


Khoa GDTH
Trưởng khoa:
TS. Dương Minh Thành
Phó Trưởng khoa:
ThS. Trần Đức Thuận

Giám đốc, Tổng biên tập:
+ ThS. Lê Thanh Hà

Phó Tổng biên tập:
+ TS. Trịnh Công Diệu

Website: http://nxb.hcmup.edu.vn


Phòng Kế hoạch Tài chính

Trưởng Phòng:

ThS. Nguyễn Thị Yến Nam

Phó Trưởng Phòng:

+ Bà. Lê Thị Tường Vân

+ ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Website: http://phongkhtc.hcmup.edu.vn/

Email: phongkhtc@hcmup.edu.vn


Khoa Công nghệ Thông tin, ĐH Sư phạm TpHCM
Trưởng khoa:
+
TS. Ngô Quốc Việt
Phó trưởng khoa:
+
TS. Lê Đức Long


Khoa Lịch sử
Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thanh Tiến
Phó trưởng khoa: ThS. Nhữ Thị Phương Lan

Khoa Địa lý
Trưởng khoa:
+ GVC. TS. Phạm Thị Bình
Phó trưởng khoa:
+ GVC. TS. Nguyễn Thị Bình

Khoa Giáo dục Chính trị
Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khá
Phó trưởng khoa:
+ ThS. Lê Văn Thuận

Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020

Ban chủ nhiệm dự án


pedagory_strategy
Trưởng khoa:
Phó trưởng khoa:

Khoa Giáo dục Quốc phòng
Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa: ThS. Trung tá Bùi Quang Tuyến


Khoa Anh
Trưởng khoa:
+ TS. Nguyễn Thanh Bình
Phó trưởng khoa:
+ PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng
+ GVC.ThS. Tạ Tú Quỳnh

Trưởng khoa:
TS. Nguyễn Thị Quỳnh Vân

Phó trưởng khoa:
+ TS. Nguyễn Phước Lộc
+ TS. Châu A Phí


Giám đốc: GVC. ThS. Nguyễn Trung Tánh

Phó Giám đốc: + ThS. Nguyễn Phương Tân

+ ThS. Đinh Trần Hạnh Nguyên


Giám đốc:

+ Đặng Quang QuỳnhTrung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật Thuận An

 

Giám đốc: Bà. NGUYỂN THỊ DIỂM HẰNG

Phó Giám đốc:
+ ThS. Nguyễn Thị Kim Sang

Website: http://portal.hcmup.edu.vn/?site=100
Trưởng Phòng

Phó PhòngTrung tâm đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục

 

Giám đốc: TS. Nguyễn Kim Dung
Website:
ceea.ier.edu.vn


Trưởng Phòng

Phó Phòng


Giám đốc: Đoàn Trọng Thiều

Phó Giám đốc: Trần Thị Thu Mai


Trưởng Phòng

Phó Phòng


Trưởng ban: Phó Hiệu trưởng - TS. Nguyễn Thị Minh Hồng

Phó Trưởng ban: Phó Hiệu trưởng - ThS. Đặng Chính Nghĩa


*Hiệu Trưởng: ThS. Lê Thành Thái

*Phó Hiệu Trưởng:

+ThS. Lê Thị Lan Anh

+ThS. Đỗ Công Đoán
blackboard_math

Ban chủ nhiệm khoa:

Trưởng khoa:

+ PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn

Phó khoa:

+ Th.S Lê Ngô Hữu Lạc Thiện

+ Th.S Phan Thiện Thanh


Ban chủ nhiệm khoa:

Trưởng khoa:

+ PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn

Phó khoa:

+ PGS.TS. Mỵ Vinh Quang

+ TS. Nguyễn Thị Nga


pedagory_strategy
Trưởng khoa:
Phó trưởng khoa:

pedagory_strategy
Trưởng khoa:
Phó trưởng khoa:


Bí thư Đoàn Trường Nhiệm kỳ 2017 - 2019
: Lâm Thanh Minh

Phó Bí thư Đoàn Trường Nhiệm kỳ 2017 - 2019: Phan Tấn Anh

Phó Bí thư Đoàn Trường Nhiệm kỳ 2015 - 2017: Huỳnh Phẩm Dũng Phát


Khoa Tiếng Nhật
Trưởng khoa: ThS. Cao Lê Dung Chi

Giám đốc: ThS. Võ Thị Hồng Trước
Website: http://ungdungtlgd.hcmup.edu.vn


Trung tâm Phát triển Kỹ năng Sư phạm

Giám đốc: ThS. Lê Ngọc Tứ

  • Văn phòng:Phòng C908, 280 An Dương Vương, Quận 5, TP.HCM
  • Điện thoại:08.38352020 - 170
  • Email:trungtamptknsp@hcmup.edu.vn
  • Website:trungtamptknsp.hcmup.edu.vn

blackboard_math

Ban chủ nhiệm khoa:

Trưởng khoa:

+ PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn

Phó khoa:

+ Th.S Lê Ngô Hữu Lạc Thiện

+ Th.S Phan Thiện Thanh


Tổ Ngoại Ngữ
Trưởng đơn vị:
+ Ths. Hồ Thị Phượng
Phó đơn vị:
+ Ths. Nguyễn Kỳ Nam
+ Ths. Nguyễn Thị Tú
Website:

pedagory_strategy
Trưởng khoa:
Phó trưởng khoa:

pedagory_strategy
Trưởng khoa:
Phó trưởng khoa:

>Trang thông tin tuyển sinh Sau Đại học


Tổ Ngoại Ngữ

 

Phó đơn vị:

+ Ths. Nguyễn Kỳ Nam
+ Ths. Nguyễn Thị Tú
Website:

>Hội Thi Olympic các môn khoa học Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh


 

 

Giám đốc : PGS TS. Trịnh Sâm

Phó Giám đốc :

+ PGS TS. Dư Ngọc Ngân

+ TS. Cho Myeong Sook

Website: www.hanquochoc.hcmup.edu.vn

Website: http://hochiminh2.sejonghakdang.org/


Trưởng Phòng

Phó Phòng


>Trang dành cho thí sinh đăng kí môn thi năng khiếu. Trang dành cho phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng và phòng Đào tạo quản trị.


Khoa Nga
Trưởng khoa:
+ TS. Phạm Xuân Mai
Phó trưởng khoa:
+ Ths. Bùi Thị Phương Thảo
+ TS. Nguyễn Thị Hằng

Khoa GDTH
Trưởng khoa:
PGS.TS. Nguyễn Thị Ly Kha

Phó Trưởng khoa:
- TS. Dương Minh Thành (từ 9/2014)
- ThS. Trần Đức Thuận (từ 8/2011)

Khoa GDTH
Trưởng khoa:
TS. Dương Minh Thành (QĐ 1912/QĐ-ĐHSP, 25/8/2015)
Điều hành, phụ trách chung.

Phó Trưởng khoa:
- TS. Nguyễn Thị Xuân Yến (QĐ 82/QĐ-ĐHSP, 16/01/2018)
Phụ trách Đào tạo Đại học, Sau Đại học, Bồi dưỡng giáo viên, Các chương trình, dự án trong nước, Đảm bảo chất lượng.
- TS. Ngô Thị Phương (QĐ 83/QĐ-ĐHSP, 16/01/2018)
Phụ trách Nghiên cứu khoa học, Hợp tác Quốc tế và các chương trình, dự án có yếu tố quốc tế.
- ThS. Trần Đức Thuận (QĐ 2105/QĐ-ĐHSP, 14/9/2015)
Phụ trách công tác sinh viên, cơ sở vật chất, tài chính, cổng thông tin điện tử của Khoa.

Trưởng Phòng

Phó Phòng


Khoa GDTH
Trưởng khoa:
TS. Nguyễn Thị Tứ
Điều hành, phụ trách chung.

Phó Trưởng khoa:
- TS. Nguyễn Thị Xuân Yến
- TS. Đỗ Tất Thiên
- NCS. ThS. Đinh Quỳnh Châu


Phòng Kế hoạch Tài chính

Trưởng Phòng:

ThS. Nguyễn Thị Yến Nam

Phó Trưởng Phòng:

+ Bà. Lê Thị Tường Vân

+ ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Website: http://phongkhtc.hcmup.edu.vn/

Email: phongkhtc@hcmup.edu.vn


Phòng Kế hoạch Tài chính

Trưởng Phòng:

ThS. Nguyễn Thị Yến Nam

Phó Trưởng Phòng:

+ Bà. Lê Thị Tường Vân

+ ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Website: http://phongkhtc.hcmup.edu.vn/

Email: phongkhtc@hcmup.edu.vn

bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu