Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Biểu mẫu


STT Số/Ký hiệu Trích yếu
11MauDanhGia

Mẫu đánh giá của Giảng viên

12MauBiaBaoCao

Mẫu bìa báo cáo

13MauNhanXet

Mẫu nhận xét của Cơ sở thực tập

14MauBaoCaoTTTT

Mẫu báo cáo thực tập

15BM12-DonXinBVDA

Mẫu đơn xin Bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp

16BM11-PhieuTheoDoi

Mẫu phiếu theo dõi thực hiện

17BM10-PhuBiaDATN

Mẫu trình bày Phụ bìa cho Đồ án Tốt nghiệp

18BM09-BiaNgoaiDATN

Mẫu trình bày Bìa ngoài cho Đồ án Tốt nghiệp

19BM08-DonXinBVLV

Mẫu đơn xin Bảo vệ Luận văn Tốt nghiệp

20BM07-PhuBiaLVTN

Mẫu trình bày Phụ bìa cho Luận văn Tốt nghiệp


«Bắt đầuLùi1234Tiếp theoCuối»


 Tin mới cập nhật 

Thông báo số 2 của Hội thảo IT - HCMUE 2022

  Kính mời Quý Thầy Cô, anh chị em và các bạn sinh viên đăng ký tham gia hội thảo IT-HCMUE 2022. Link đăng ký tham dự hội thảo IT-HCMUE2022: