Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Biểu mẫu


STT Số/Ký hiệu Trích yếu
21BM06-BiaNgoaiLVTN

Mẫu trình bày Bìa ngoài cho Luận văn Tốt nghiệp

22BM05-MauDeCuong

Mẫu trình bày Đề cương Luận văn Tốt nghiệp

23BM04-DangKyDATN

Mẫu đăng ký Đồ án Tốt nghiệp

24BM03-DangKyLVTN

Mẫu đăng ký Luận văn Tốt nghiệp

25BM02-MoTaDATN

Mô tả đề tài Đồ án Tốt nghiệp

26BM01-MoTaLVTN

Mô tả đề tài Luận văn tốt nghiệp

27HDTB

Hướng dẫn trình bày Khóa Luận, Đồ án Tốt nghiệp

28DKBVLV

Quy định Điều kiện Bảo vệ Luận văn, Đồ án

29Biểu mẫu 4

Biểu mẫu 4 - Báo cáo tình hình thực hiện đề tài NCKH của sinh viên

30Biểu mẫu 3

Biểu mẫu 3 - Hợp đồng triển thực hiện đề tài NCKH của SV


«Bắt đầuLùi1234Tiếp theoCuối»


 Tin mới cập nhật 

Thông báo số 2 của Hội thảo IT - HCMUE 2022

  Kính mời Quý Thầy Cô, anh chị em và các bạn sinh viên đăng ký tham gia hội thảo IT-HCMUE 2022. Link đăng ký tham dự hội thảo IT-HCMUE2022: