Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Nghiên cứu Khoa học Sinh viên


STT Số/Ký hiệu Trích yếu
11Biểu mẫu 3

Biểu mẫu 3 - Hợp đồng triển thực hiện đề tài NCKH của SV

12Biểu mẫu 2

Biểu mẫu 2 - Thuyết minh đề tài NCKH của SV


«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»


 Tin mới cập nhật 

Thông báo v/v đóng học phí năm học 2022-2023

Khoa thông báo đến sinh viên hai ngành SP Tin và CNTT mức học phí do Trường thông báo và thời gian nộp học phí. Sinh viên tải file về xem chi...