Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Bachelor of Information Technology


STT Số/Ký hiệu Trích yếu
1Examination papers and Upcoder layout

Examination papers and Upcoder layout

2Sample of Course specification

Sample of Course specification

3Outline of all course

Outline of all course

4Rubrics for the assessment

Sample of rubrics for the assesment

5Marking schemes

Marking schemes

6Programme Learning Outcomes

Expected learning outcomes

7Program specification

Program specification
 Tin mới cập nhật 

Thông báo v/v xét TN tháng 5/2022 sinh viên hệ chính quy

Khoa thông báo đến sinh viên hệ chính quy hai ngành SP Tin và Cử nhân CNTT về danh sách xét Tốt nghiệp đợt tháng 05/2022 như sau và sinh viên cần lưu ý các vấn đề sau: - Xem danh sách