Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Bachelor of Information Technology


STT Số/Ký hiệu Trích yếu
1Examination papers and Upcoder layout

Examination papers and Upcoder layout

2Sample of Course specification

Sample of Course specification

3Outline of all course

Outline of all course

4Rubrics for the assessment

Sample of rubrics for the assesment

5Marking schemes

Marking schemes

6Programme Learning Outcomes

Expected learning outcomes

7Program specification

Program specification
 Tin mới cập nhật 

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM GIA LỄ KÝ KẾT VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM GIA LỄ KÝ KẾT VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆPGiữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và các Công ty, Doanh nghiệp   1. Mục đích Tạo ra sự gắn kết giữa Khoa CNTT và Doanh nghiệp cũng như Sinh viên, cựu Sinh...