Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Bachelor of Information Technology


STT Số/Ký hiệu Trích yếu
1Examination papers and Upcoder layout

Examination papers and Upcoder layout

2Sample of Course specification

Sample of Course specification

3Outline of all course

Outline of all course

4Rubrics for the assessment

Sample of rubrics for the assesment

5Marking schemes

Marking schemes

6Programme Learning Outcomes

Expected learning outcomes

7Program specification

Program specification
 Tin mới cập nhật 

THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC BÁO CÁO CHO SINH VIÊN KHOA CNTT VỚI ĐH DEAKIN NGÀY 20/10/2022

CHƯƠNG TRÌNH BÁO CÁO SENIMAR "DEAKIN VÀ KINH NGHIỆM TRONG LĨNH VỰC IT" Viện Đại học Deakin hay Đại học Deakin, được thành lập năm 1970, là một trong những viện đại học lớn nhất ở Úc, với hơn 32.000 sinh viên nhưng các cơ sở của trường...