Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Bachelor of Information Technology


STT Số/Ký hiệu Trích yếu
1Examination papers and Upcoder layout

Examination papers and Upcoder layout

2Sample of Course specification

Sample of Course specification

3Outline of all course

Outline of all course

4Rubrics for the assessment

Sample of rubrics for the assesment

5Marking schemes

Marking schemes

6Programme Learning Outcomes

Expected learning outcomes

7Program specification

Program specification
 Tin mới cập nhật 

Thông báo v/v đóng học phí năm học 2022-2023

Khoa thông báo đến sinh viên hai ngành SP Tin và CNTT mức học phí do Trường thông báo và thời gian nộp học phí. Sinh viên tải file về xem chi...