Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Phòng Công Nghệ Thông Tin
Sản phẩm và dịch vụ tốt nhất
 
 

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hànhTrích yếu
41191/ĐHSP-TCHC07-06-2013

Về việc góp ý Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức

42132/TB-ĐHSPKT-HCTH28-05-2013

Về việc giới thiệu chữ ký của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

43788/ĐHL-TCHC16-05-2013

Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Trưởng Phòng Thanh Tra, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài Chính, Trưởng Phòng QLNCKH&HTQT - Trường Đại học Luật TP. HCM.

44791/ĐHL-TCHC16-05-2013

V/v giới thiệu chữ ký của Phó Trưởng phòng Quản trị - Thiết bị, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

45498/CD9SPTW-HCTH26-04-2013

Về việc giới thiệu chữ kí của Hiệu trưởng Trường CD9SPTW nhiệm kỳ 2013 - 2018

46173/ĐHSP-TCHC27-05-2013

Về việc thực hiện quy trình lấy thư giới thiệu, phiếu tín nhiệm P.Hiệu trưởng theo NK Hiệu trưởng (2009 - 2014)

47166/ĐHSP-TCHC22-05-2013

Về việc đón đoàn khảo sát tình hình hoạt động của Trường THTH

48149/ĐHSP-TCHC07-05-2013

Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của Trường.

49132/ĐHSP-TCHC23-04-2013

V/v triển khai lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

5089/ĐHSP-TCHC29-03-2013

Về việc đôn đốc, nhắc nhở thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2012 (lần 2)


«StartPrev12345678910NextEnd»