Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Phòng Công Nghệ Thông Tin
Sản phẩm và dịch vụ tốt nhất
 
 

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hànhTrích yếu
1172/QĐ-ĐHSP31-01-2019

Quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc Thư viện Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đối với Tiến sĩ Lê Quỳnh Chi cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định

2171/QĐ-ĐHSP31-01-2019

Quyết định về việc điều động Tiến sĩ Lê Đức Sơn, Trưởng bộ môn Triết học khoa Giáo dục Chính trị về khoa Giáo dục Quốc phòng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng khoa tiếp tục nhiệm kỳ 2015 - 2020

32580/QĐ-ĐHSP19-09-2018

Quyết định về việc bổ nhiệm Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang, Giảng viên khoa Hóa học giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng giáo dục STEM Trường ĐH Sư phạm TP.HCM theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng (2018 - 2023)

42576/QĐ-ĐHSP19-09-2018

Quyết định về việc tạm cử Thạc sĩ Lâm Thanh Minh, chuyên viên phòng Tổ chức - Hành chính giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Phát triển khởi nghiệp Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cho đến khi có quyết định mới của Hiệu trưởng

519/QĐ-ĐHSP07-01-2019

Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Phạm Chung Thủy giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM theo nhiệm kỳ của Trưởng phòng (2018 - 2023)

618/QĐ-ĐHSP04-01-2019

Quyết định về việc bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Ngọc Bích giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM theo nhiệm kỳ của Trưởng phòng (2018 - 2023)

717/QĐ-ĐHSP04-01-2019

Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Vĩnh Khương giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường - Tạp chí Khoa học, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM theo nhiệm kỳ của Trưởng phòng (2018 - 2023)

816/QĐ-ĐHSP04-01-2019

Quyết định về việc bổ nhiệm lại bà Lê Thị Tường Vân giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM theo nhiệm kỳ của Trưởng phòng (2018 - 2023)

915/QĐ-ĐHSP04-01-2019

Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM theo nhiệm kỳ của Trưởng phòng (2018 - 2023)

1014/QĐ-ĐHSP04-01-2019

Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Tuấn Đạt giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản trị - Thiết bị, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM theo nhiệm kỳ của Trưởng phòng (2018 - 2023)


«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»