Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Tổ Chức Hành Chính
Chào mừng bạn đến với Website phòng Tổ chức - Hành chính
 

Phòng Tổ chức Hành chính

 

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hànhTrích yếu
11091/QĐ-ĐHSP26-04-2013

Quyết định về việc tiếp nhận ông Huỳnh Công Minh Hùng, giảng viên Tổ Ngoại ngữ không chuyên, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh được cử đi học Nghiên cứu sinh chuyên ngành Giáo dục học tại Trường Đại học New South Wales, Australia đã hoàn thành chương trình đào tạo về Trường và bố trí công tác giảng dạy tại Tổ Ngoại ngữ không chuyên.

2423/QĐ-ĐHSP19-03-2013

Quyết định tiếp nhận bà Nguyễn Thị Giang, giảng viên khoa tiếng Nga, Trường ĐHSP TP.HCM đã hoàn thành chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành tiếng Nga tại Viện tiếng Nga A.X.Puskin, Nga về Trường và bố trí công tác giảng dạy tại khoa tiếng Nga

3422/QĐ-ĐHSP19-03-2013

Quyết định tiếp nhận ông Nguyễn Lê Chí Quyết, giảng viên khoa Toán - Tin, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Toán học tại Trường Đại học Paris 13, Pháp về Trường và bố trí công tác giảng dạy tại khoa Toán - Tin

4111/QĐ-ĐHSP07-01-2013

Quyết định thu nhận bà Nguyễn Thị Trúc Linh, Thạc sĩ, Giảng viên Trường ĐHSP TDTT TP.HCM và bố trí giảng dạy tại khoa Hóa học kể từ ngày 01/01/2013

52563/QĐ-ĐHSP07-12-2012

Quyết định tiếp nhận ông Hứa Trần Nguyên Khôi, giảng viên khoa Tiếng Pháp Trường ĐHSP TP.HCM được cử đi học chương trình đào tạo Thạc sĩ tại trường Đại học Montreal, Canada, đã hoàn thành chương trình đào tạo về Trường và bố trí công tác giảng dạy tại khoa tiếng Pháp.

62376/QĐ-ĐHSP15-11-2012

Quyết định tiếp nhận ThS. Huỳnh Mai Trang về Trường và bố trí công tác giảng dạy tại khoa TLGD

71627/QĐ-ĐHSP28-08-2012

Quyết định Tiếp nhận ông Lê Minh Trung, giảng viên khoa CNTT, Trường ĐHSP TP.HCM đã hoàn thành chương trình đào tạo Tiến sĩ và bố trí công tác giảng dạy tại khoa CNTT

8859/QĐ-ĐHSP23-04-2012

Quyết định tiếp nhận bà Nguyễn Lương Hải Như, giảng viên khoa GDTH Trường ĐHSP TP. HCM được cử đi học chương trình đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Victoria ở Wellington, new Zealand đã hoàn thành khoa học về Trường và bố trí công tác giảng dạy tại Khoa GDTH

9263/QĐ-ĐHSP07-03-2012

Quyết định tiếp nhận ThS. Phạm Tấn, giảng viên chính Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh được cử đi học NCS tại Trường Đại học Victoria University of Wellington, New Zealand về Trường vì lý do sức khỏe và bố trí công tác giảng dạy tại Khoa tiếng Anh.

10101/QĐ-ĐHSP18-01-2012

Quyết định tiếp nhận ông Giáp Thế Hưng, giảng viên khoa tiếng Trung về Trường và bố trí công tác giảng dạy tại khoa Trung.