Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Tổ Chức Hành Chính
Chào mừng bạn đến với Website phòng Tổ chức - Hành chính
 

Phòng Tổ chức Hành chính

 

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hànhTrích yếu
12136/QĐ-ĐHSP16-10-2014

Quyết định về việc cử PGS.TS Huỳnh Văn Sơn, Trưởng BM Tâm lý học, Khoa TLGD giữ chức vụ Phó Trưởng khoa TLGD Trường ĐHSP TP.HCM, theo nhiệm kỳ của Trưởng khoa (2010 - 2015)

22135/QĐ-ĐHSP16-10-2014

Quyết định về việc cử TS. Nguyễn Đức Danh, Phó Trưởng BM Giáo dục học, Khoa TLGD giữ chức vụ Phó Trưởng khoa TLGD Trường ĐHSP TP.HCM, theo nhiệm kỳ Trưởng khoa (2010 - 2015)

31405/QĐ-ĐHSP30-06-2014

Quyết định về việc bổ nhiệm ThS. Hoàng Thị Nga, Phó Trưởng khoa Giáo dục Đặc biệt giữ chức vụ Trưởng khoa Giáo dục Đặc biệt tiếp tục nhiệm kỳ 2012-2017

41039/QĐ-ĐHSP16-04-2014

Điều động ThS. Phương Diễm Hương, Phó Trưởng phòng CTCT&HSSV về phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh và bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng theo nhiệm kỳ của Trưởng phòng (2009 - 2014)

5182/QĐ-ĐHSP17-01-2014

Quyết định bổ nhiệm TS. Nguyễn Thị Tứ, giảng viên khoa Tâm lý Giáo dục giữ chức vụ Phó Trưởng bộ môn Tâm lý học theo nhiệm kỳ của Trưởng khoa (2010 - 2015)

63095/QĐ-ĐHSP31-12-2013

Quyết định cử ông Phạm Minh Đức, Phó trưởng phòng Quản trị - Thiết bị phụ trách phòng Quản trị - Thiết bị cho đến khi có quyết định mới của Hiệu trưởng

73094/QĐ-ĐHSP31-12-2013

Quyết định điều động ThS. Trần Trường Sơn, Phó trưởng khoa Giáo dục Thể chất về phòng Quản trị - Thiết bị và cử làm Phó trưởng phòng theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng (2009 - 2013)

82984/QĐ-ĐHSP19-12-2013

Quyết định bổ nhiệm ThS. Nguyễn Ngọc Trung giữ chức vụ Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

92933/QĐ-ĐHSP11-12-2013

Quyết định bổ nhiệm ThS. Triệu Tất Đạt, Giảng viên khoa Giáo dục Mầm non giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Giáo dục mầm non Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh theo nhiệm kỳ của Trưởng khoa (2012 - 2017)

102421/QĐ-ĐHSP29-10-2013

Quyết định điều động ông Đặng Vũ Khoa, Thư viện viên Thư viện về công tác tại Phòng KHCN&MT-TCKH, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh và thay đổi chức danh nghề nghiệp kể từ ngày 01/11/2013


«DébutPrécédent1234567SuivantFin»