Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Tổ Chức Hành Chính
Chào mừng bạn đến với Website phòng Tổ chức - Hành chính
 

Phòng Tổ chức Hành chính

 

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hànhTrích yếu
1242/QĐ-ĐHSP04-02-2013

Quyết định về việc thưởng cho các tập thể đã làm tốt công tác về sinh môi trường trong tuần lễ "Công sở văn minh, môi trường sạch đẹp"

2361/ĐHSP-TCHC12-11-2012

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày nhà giáo Việt Nam và tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm học 2011-2012

31490/QĐ-ĐHSP08-08-2012

Quyết định bổ sung ông Lữ Thành Trung, Phó Trưởng phòng Thanh tra Đào tạo vào Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, nhiệm kỳ 2009-2014

4121/QĐ-ĐHSP08-02-2012

Quyết định bổ sung ông Phạm Chung Thủy, Phó phòng Tổ chức-Hành chính vào hội đồng thi đua khen thưởng Trường ĐHSP TP.HCM

5320/ĐHSP-TCHC22-09-2011

V/v Hướng dẫn khen thưởng nhân dịp 35 năm thành lập Trường

61495/QĐ-ĐHSP12-09-2011

QUYẾT ĐỊNH - Về việc bổ sung nhân sự Hội đồng Thi đua Khen thưởng nhiệm kỳ 2009 - 2014

791/ĐHSP-TCHC30-03-2011

V/v Xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam"

8382/QĐ-ĐHSP09-03-2011

Quyết Định - Về việc bổ sung nhân sự Hội đồng Thi đua KHen thưởng nhiệm kỳ 2009 - 2014 - Bổ sung ông Trần Hoàng, Trường phòng KHCN&TCKH vào Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trường ĐHSP TP.HCM

9381/QĐ-ĐHSP09-03-2011

Quyết Định - Về việc thay đổi nhân sự Hội đồng Thi đua khen thưởng nhiệm kỳ 2009 - 2014 - Bà Đỗ Thị Thanh Xuân thay thế Ông Phạm Xuân Hậu - Phó chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trường ĐHSP.