Hệ thống các văn bản
http://vanban.hcmup.edu.vn
 

 

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hànhTrích yếu
41734/NGCBQLGD-TB23-08-2013

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc

42215/TB/CĐSP/VP10-07-2013

Thông báo chức danh và chữ ký của ông Phan Quốc Lữ - Phó Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Sư phạm Đà Lạt

43132/TB-ĐHSPKT-HCTH28-05-2013

Về việc giới thiệu chữ ký của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

44788/ĐHL-TCHC16-05-2013

Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Trưởng Phòng Thanh Tra, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài Chính, Trưởng Phòng QLNCKH&HTQT - Trường Đại học Luật TP. HCM.

45791/ĐHL-TCHC16-05-2013

V/v giới thiệu chữ ký của Phó Trưởng phòng Quản trị - Thiết bị, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

46498/CD9SPTW-HCTH26-04-2013

Về việc giới thiệu chữ kí của Hiệu trưởng Trường CD9SPTW nhiệm kỳ 2013 - 2018

47204/BGDĐT-ĐTVNN08-01-2013

Về việc triển khai tuyển sinh năm 2013 theo đề án 911

481130/TB-BGDĐT20-12-2012

Thông báo kết quả tổ chức Hội thảo "Dạy học tích hợp, dạy học phân hóa trong chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông"

498714/BGDĐT-VP19-12-2012

Về việc giới thiệu chữ ký Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

501199/ĐHSPNTTW08-11-2012

Về việc giới thiệu chữ ký của Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW nhiệm kỳ 2011 - 2016


«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»


Quy chế làm việc của cán bộ
Quy chế làm việc của giảng viên
Quyết định về việc sử dụng Cổng thông tin điện tử