Hệ thống các văn bản
http://vanban.hcmup.edu.vn
 

 

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hànhTrích yếu
711846/BGDĐT-NGCBQLGD10-03-2012

Báo cáo về công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục

721590/BGDĐT-TCHB21-03-2012

V/v hướng dẫn chương trình công tác vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2012

7376/CV-DAGVTrH26-03-2012

V/v mời tham dự Hội thảo

74312/ĐHSPHN-KHCN27-03-2012

Thông báo số 1 Tổ chức hội thảo khoa học "Thực trang và giải pháp đổi mới đào tạo trong các trường Đại học Sư phạm"

751580/BGDĐT-GDĐH21-03-2012

V/v công bố thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy

76146/TB-BGDĐT06-03-2012

Thông báo tuyển sinh đi học đại học tại Liên Bang Nga năm 2012

771374/BGDĐT-GDĐH12-03-2012

V/v thực hiện Chỉ thị số 96/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012

78562/ĐTVNN16-03-2012

V/v chỉ tiêu đề cử sinh viên dự tuyển học bổng Hiệp định đi LB Nga năm 2012

791487/BGDĐT-GDĐH16-03-2012

V/v Cho phép tự thẩm định chương trình ĐT trình độ đại học, ngành Sư phạm Giáo dục quốc phòng - an ninh.

801440/BGDĐT-KHTC15-03-2012

V/v yêu cầu báo cáo quy mô đào tạo theo nhóm ngành


«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»


Quy chế làm việc của cán bộ
Quy chế làm việc của giảng viên
Quyết định về việc sử dụng Cổng thông tin điện tử