Hệ thống các văn bản
http://vanban.hcmup.edu.vn
 

 

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hànhTrích yếu
13123/QĐ-ĐHSP24-12-2015

Quyết định v/v nâng lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức năm 2015

23132/QĐ-ĐHSP25-12-2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Thạc sĩ Nguyễn Kỷ Trung, Giảng viên khoa Khoa học Giáo dục giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm TP. HCM theo nhiệm kỳ của Trưởng khoa (2015 - 2020)

33113/QĐ-ĐHSP23-12-2015

Quyết định về việc bổ nhiệm lại PGS.TS Ngô Minh Oanh giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục Trường Đại học Sư phạm TP. HCM cho đến khi hết tuổi làm công tác quản lý (01/2018)

42967/QĐ-ĐHSP02-12-2015

Quyết định v/v cử TS. Nguyễn Thị Minh Hồng, Phó Hiệu trưởng kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, nhiệm kỳ 2014-2019

52966/QĐ-ĐHSP02-12-2015

Quyết định v/v để ThS Lê Ngọc Tứ thôi giữ chức vụ Q. Trưởng phòng Đào tạo

63018/QĐ-ĐHSP08-12-2015

Quyết định v/v ban hành Quy định xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

71024-ĐHSP-TCHC09-11-2015

Danh sách Giảng viên cơ hữu Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

8347/KH-ĐHSP21-05-2015

Kế hoạch Thực hiện kết luận Thanh tra

9113/ĐHSP-KT&ĐBCL10-04-2015

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2, năm học 2014-2015

1086/ĐHSP-KHTC24-03-2015

V/v phát hành phiếu thu nhập tính thuế TNCN năm 2014


«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»


Quy chế làm việc của cán bộ
Quy chế làm việc của giảng viên
Quyết định về việc sử dụng Cổng thông tin điện tử