Hệ thống các văn bản
http://vanban.hcmup.edu.vn
 

 

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hànhTrích yếu
721397/ĐHSP-KHTC25-11-2011

V/v thanh toán nợ tạm ứng năm 2011

722390/ĐHSP-KHCN&MT-TCKH24-11-2011

V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2013

723394/KH-ĐHSP25-11-2011

Kế hoạch tổ chức hội nghị đại biểu CBCCVC năm học 2011-2012

7242119/QĐ-ĐHSP24-11-2011

Quyết định cho phép sinh viên Nguyễn Văn Thi lớp Hóa K36B được tạm ngừng học

725393/ĐHSP-ĐT25-11-2011

Về kết quả phúc khảo bài thi tốt nghiệp lần 2 ĐHCQ 2011.

72691/ĐHSP-TCHC30-03-2011

V/v Xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam"


«Bắt đầuLùi717273Tiếp theoCuối»


Quy chế làm việc của cán bộ
Quy chế làm việc của giảng viên
Quyết định về việc sử dụng Cổng thông tin điện tử