Hệ thống các văn bản
http://vanban.hcmup.edu.vn
 

 

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hànhTrích yếu
193/2015/QH1322-6-2015

Nghị quyết v/v thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động

258/2014/QH1320-11-2014

Luật Bảo hiểm xã hội

301/2015/TTLT-BNV-BTC14-04-2015

Thông tư liên tịch hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

4108/2014/NĐ-CP20-11-2014

Nghị định về chính sách tinh giản biên chế

527/2015/NĐ-CP10-03-2015

Nghị định Quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân". "Nhà giáo Ưu tú"

617/2015/NĐ-CP14-02-2015

Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuông

758/2012/TT-BNV24-12-2012

Quyết định về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

807/2012/TT-BNV22-11-2012

Thông tư hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu và Lưu trữ cơ quan

9100/2012/NĐ-CP21-11-2012

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

10Luật Giáo dục đại học01-01-2013

Luật Giáo dục đại học


«Bắt đầuLùi123Tiếp theoCuối»


Quy chế làm việc của cán bộ
Quy chế làm việc của giảng viên
Quyết định về việc sử dụng Cổng thông tin điện tử