Hệ thống các văn bản
http://vanban.hcmup.edu.vn
 

 

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hànhTrích yếu
21204/2004/NĐ-CP14-12-2004

Nghị định 204 của chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

2207/2012/TT-BGDĐT17-02-2012

Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

2358/2005/QH1129-11-2005

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khiếu nại, tố cáo

2415/2003/QH1126-11-2003

Luật thi đua khen thưởng năm 2003

2554/2011/NĐ-CP04-07-2011

Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

2668/2011/TTLT-BGDĐTBNV- BTC-BLĐTBXH30-12-2012

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

2701/2011/TT-BNV19-01-2011

Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

2858/2010/QH1215-11-2010

Luật viên chức

2953/2011/TTLT-BGDĐT BLĐTBXH-BQP-BTC15-11-2011

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh


«Bắt đầuLùi123Tiếp theoCuối»


Quy chế làm việc của cán bộ
Quy chế làm việc của giảng viên
Quyết định về việc sử dụng Cổng thông tin điện tử