Hệ thống các văn bản
http://vanban.hcmup.edu.vn
 

 

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hànhTrích yếu
112/2016/TT-BGDĐT22-04-2016

Thông tư Quy định Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng

247/2014/TT-BGDĐT31-12-2014

Thông tư Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

307/2012/TT-BGDĐT17-02-2012

Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

402/2012/TT-BGDĐT13-02-2012

Thông tư ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành SƯ phạm Giáo dục quốc phòng - an ninh, trình độ đại học.

553/2011/TTLT-BGDĐT15-11-2011

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh.

6175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT13-09-2011

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngủ
Quy chế làm việc của cán bộ
Quy chế làm việc của giảng viên
Quyết định về việc sử dụng Cổng thông tin điện tử