Hệ thống các văn bản
http://vanban.hcmup.edu.vn
 

 

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hànhTrích yếu
13075/QĐ-BGDĐT20-08-2015

Quyết định v/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế

2825/QĐ/BGDĐT20-03-2015

Quyết định v/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2014

35142/QĐ-BGDĐT21-11-2012

Quyết định thành lập Tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo

41666/QĐ-BGDĐT04-05-2012

Quyết định ban hành Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn năm 2011-2016 thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 07/03/2012 của Chính Phủ

56290/QĐ-BGDĐT13-12-2011

Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm từ năm 2011 đến năm 2020

61233/QĐ-BGDĐT30-03-2012

Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) và trường Đại học Houston (Hoa kỳ) thực hiện Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Thạc sĩ Giáo dục về Chương trình và Phương pháp giảng dạy

71232/QĐ-BGDĐT30-03-2012

Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) và trường Đại học Sư phạm Phúc Kiến (Trung Quốc) Thực hiện chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Thạc sĩ Hán ngữ Quốc tế

86044/QĐ-BGDĐT29-11-2011

Quyết định công nhận danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân Trường đại học Sư phạm TP. HCM đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2010-2011

92757/QĐ-BGTVT02-12-2011

QUYẾT ĐỊNH - Về việc thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ cấp Bộ để đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ "Nghiên cứu sử dụng mạng Neuronmer để điều khiển tín hiệu giao thông đô thị"
Quy chế làm việc của cán bộ
Quy chế làm việc của giảng viên
Quyết định về việc sử dụng Cổng thông tin điện tử