Hệ thống các văn bản
http://vanban.hcmup.edu.vn
 

 

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hànhTrích yếu
16036/CT-BGDĐT29-11-2011

Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2011-2012
Quy chế làm việc của cán bộ
Quy chế làm việc của giảng viên
Quyết định về việc sử dụng Cổng thông tin điện tử