Hệ thống các văn bản
http://vanban.hcmup.edu.vn
 

 

Thông báo


STT Số/Ký hiệu Ngày ban hànhTrích yếu
187/QBĐ-HĐQL18-08-2015

Thông báo Giải thưởng nghiên cứu về Biền Đông năm 2015

211/TB-ĐTVNN24-08-2015

Thông báo Tuyển sinh đi học thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2016-2017

3297/TB-BGDĐT25-04-2015

Thông báo tuyển sinh đi học Đại học và Thạc sĩ ở nước ngoài theo đề án 599 năm 2015

424/TB-ĐTVNN12-11-2014

Thông báo tuyển sinh đi học tại Brunei Darussalam năm 2015

523/TB-ĐTVNN12-11-2014

Thông báo tuyển sinh đi học tại Singapore năm 2015

6679/TB-CĐSPTW-KHQT17-10-2014

Thông báo v/v tổ chức Hội thảo khoa học cấp thành phố "Đổi mới nội dung chương trình và phương pháp đào tạo giáo viên mầm non".

7859/TB-BGDĐT29-09-2014

Thông báo số 1 v/v tổ chức Hội thảo "Tiêu chí đánh giá và quy trình biên soạn, thẩm định sách giáo khoa"

8847/TB-NGDĐT02-09-2014

Thông báo số 1 v/v tổ chức Hội thảo "Nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm quốc tế về xây dựng, triển khai chương trình giáo dục phổ thông"

9401/HVQLGD02-10-2014

Thông báo v/v mời tham gia bài tham luận Hội thảo quốc tế 2015 của Học viện Quản lý Giáo dục

10Thong Bao so 103-09-2014

Thông báo về Hội thảo khoa học năm 2014 "Quản lý dạy học chuyển từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực: Vấn đề và giải pháp"


«Bắt đầuLùi1234Tiếp theoCuối»


Quy chế làm việc của cán bộ
Quy chế làm việc của giảng viên
Quyết định về việc sử dụng Cổng thông tin điện tử