Hệ thống các văn bản
http://vanban.hcmup.edu.vn
 

 

Văn bản dự thảo


STT Số/Ký hiệu Ngày ban hànhTrích yếu
12012/TT-BGDĐT04-04-2012

Thông tư ban hành chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh trình độ đại học, cao đẳng đào tạo theo hệ thống tín chỉ
Quy chế làm việc của cán bộ
Quy chế làm việc của giảng viên
Quyết định về việc sử dụng Cổng thông tin điện tử