Get Adobe Flash player

Tin tức - Sự kiện

  • Sáng ngày 11/12/2021, Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng năm 2021 cho 253 quần chúng ưu tú đến từ Đảng bộ...
  • Xem bài viết "Thượng tướng Trần Văn Trà: “Làm nhiệm vụ, trước hết phải vì...
  • Xem bài viết “Đồng chí Nguyễn An Ninh - Nhà văn hóa và tư tưởng lớn của nước ta đầu thế kỷ XX” (Nguồn: Trang tin điện tử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí...
  • Đồng chí Võ Nguyên Giáp trong những ngày dạy học ở Trường Tư thục Thăng Long, Hà Nội (1932 – 1939). (Nguồn ảnh: Gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp). (Thanhuytphcm.vn)- Đồng chí Võ Nguyên Giáp (1911 - 2013), Đại tướng, Tổng Tư lệnh...
  •       Xem bài viết “Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân – Nhà quân sự lỗi lạc của dân tộc Việt Nam” (Nguồn: Trang tin điện tử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí...
  • Xem bài viết “Đồng chí Lê Quang Đạo - Nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta” (Nguồn: Trang tin Điện tử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí...
  • Từ ngày 20/7/2021 đến ngày 28/7/2021, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa I diễn ra tại Hà Nội, đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng được đưa ra thảo luận và biểu quyết đáp ứng với thực tiễn đang diễn ra của đất nước,...
  • Xem bài viết “Đồng chí Võ Chí Công - Nhà lãnh đạo tài năng, đức độ của Đảng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” (Nguồn: Trang tin điện tử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí...

Video Tuyên Truyền