THÔNG BÁO CHUYỂN PHÒNG HỌC In
Thứ năm, 09 Tháng 11 2017 08:18

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông báo về việc chuyển phòng học trong các ngày 11 và 18 tháng Mười một 2017.

Link: https://drive.google.com/open?id=1fzZax9cdSn3l4hiiAduSW1g8zq8IoGS9