Thông báo về trường xuân Giải tích phức và Hình học In
Thứ tư, 18 Tháng 1 2017 09:37

Khoa Toán-Tin giới thiệu đến các sinh viên yêu thích, muốn nâng cao hiểu biết chuyên sâu về toán các thông tin về việc mở trường xuân Giải tích phức và Hình học từ ngày 5-16/4/2017 tại Viện toán, Hà Nội.

Tham khảo chi tiết hơn về trường xuân tại địa chỉ: http://math.ac.vn/conference/seams17