Các môn học tập trung trong HK2 NH 2018-2019 In
Thứ hai, 11 Tháng 2 2019 09:45

Khoa thông báo các môn học theo lịch tập trung trong HK2 năm học 2018-2019 như sau:

1. Tiếng Nhật thương mại
2. Tiếng Nhật y học
3. Ngôn ngữ học xã hội Tiếng Nhật (lớp 01)
4. Ngôn ngữ học xã hội Tiếng Nhật (lớp 02)
5. Tư tưởng văn minh Nhật Bản

6. Xử lý tình huống nghiệp vụ

Khoa sẽ thông báo lịch học cụ thể của các môn học này khi có lịch.