Thống kê Tốt nghiệp Khóa 31 (2005-2009) In
Thứ năm, 09 Tháng 9 2010 08:03

Một số thống kê về việc làm của SV tốt nghiệp khóa 31

Tỉ lệ tốt nghiệp SP Tin:

  • Số SV năm tư: 58 SV
  • Số SV tốt nghiệp lần 1: 52 SV. Tỉ lệ: 90%

Tỉ lệ có việc làm (100%) đối với chuyên ngành SP Tin

  • 90%: giáo viên tin học.
  • 10%: Làm công ty, hay tổ chức khác.

Một số thông tin nắm bắt được

Lớp

Tên

Nơi làm việc

SPT-K31

Nguyễn Ngọc Duy Tuệ

Đại học Đồng Nai

SPT-K31

Đào Ngọc Giang

Phòng CNTT ĐHSP

SPT-K31

Lê Nguyễn Quỳnh Thy

Phòng CNTT ĐHSP

SPT-K31

Nguyễn Đặng Kim Khánh

ĐHSP TPHCM

SPT-K31

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

ĐHSP TPHCM

SPT-K31 Dương Thị Mộng Trinh
Cao Đằng Nghề Long An

SPT-K31

Trương Hồng Nhi

THPT Nguyễn Thượng Hiền

CNTT- K31

Huỳnh Bạch Vân

Intel Việt Nam (thường đi công tác nước ngoài)

CNTT- K31

Tạ Hoàng Thùy Vy

Intel Việt Nam (thường đi công tác nước ngoài)

CNTT- K31

Lê Hồ Phú

Quản trị mạng Viettel

CNTT- K31

Lê Quang Đáng

LogiGear Corporation

CNTT- K31

Trần Quốc Cường

Havanet

CNTT- K31

Trần Hữu Toàn

FPT

CNTT- K31 Hứa Lê Thanh Vy
SeLab, ĐH KHTN TpHCM