Lịch nghiệm thu Đề tài Nghiên cứu Khoa học Sinh viên 2015 - 2016 In
Thứ ba, 19 Tháng 4 2016 00:19

Khoa CNTT sẽ tổ chức nghiệm thu đề tài Nghiên cứu Khoa học Sinh viên năm học 2015 - 2016 vào 08g00 - 11g00 thứ 5 ngày 21/04/2016 tại Văn phòng Khoa, A.302 ADV.

Danh sách và thứ tự nghiệm thu xem tại đây.