GIỚI THIỆU VỀ CÁC NGÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM In
Thứ tư, 27 Tháng 7 2016 08:00

Dưới đây là bài giới thiệu về các Ngành của Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh để tiện cho thí sinh và phụ huynh theo dõi.

Các ngành Tự nhiên Các ngành Xã hội Các ngành Ngoại ngữ Các ngành Đặc thù
Sư phạm Toán học
Sư phạm Ngữ văn
Sư phạm Tiếng Anh
Giáo dục Mầm non
Sư phạm Vật lí
Văn học
Ngôn ngữ Anh
Giáo dục Tiểu học
Vật lí học
Việt Nam học
Sư phạm Tiếng Pháp
Giáo dục Thể chất
Sư phạm Hóa học
Sư phạm Lịch sử
Ngôn ngữ Pháp
Giáo dục Chính trị
Hóa học
Quốc tế học
Sư phạm song ngữ Nga - Anh
Giáo dục Đặc biệt
Sư phạm Sinh học
Sư phạm Địa lí
Ngôn ngữ Nga Anh
Tâm lí học
Sư phạm Tin học

Sư phạm Tiếng Trung Quốc
Tâm lí học giáo dục
Công nghệ thông tin

Ngôn ngữ Trung Quốc
Quản lí giáo dục


Ngôn ngữ NhậtNgôn ngữ Hàn Quốc

Một số thông tin cần thiết khác