THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN NĂM HỌC 2017-2018 In
Thứ bảy, 18 Tháng 3 2017 23:40

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông tin về chương trình trao đổi sinh viên trong năm học 2017-2018 tại Đài Loan.

Link: https://drive.google.com/open?id=0B7P2mgnglc0TaGJwTGZlZWVxZms