KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SINH HOẠT CÔNG DÂN In
Thứ tư, 21 Tháng 10 2020 23:28

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên kế hoạch Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” cho sinh viên năm thứ hai đến năm cuối khóa năm học 2020-21.

Link: https://drive.google.com/file/d/1nTaLvrhUVDOIiRQtV4bEZTI6_fUPKOn3/view?usp=sharing