THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO SINH VIÊN In
Thứ tư, 28 Tháng 10 2020 16:06

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên kế hoạch tổ chức tập huấn “Kỹ năng thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục giảm thiểu rác thải nhựa”.

Link: https://drive.google.com/file/d/1zHrf_Gvt2ckhhlthOcSraxTh47dzJYCt/view?usp=sharing