HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM NĂM 2020 In
Thứ tư, 11 Tháng 11 2020 17:07

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông tin về Hội thi Nghiệp vụ Sư phạm năm 2020 như sau:

- Thời gian: 7g00 - 12g00, 14 tháng Mười một, 2020 (thứ Bảy)

- Địa điểm: Giảng đường D - cơ sở An Dương Vương.

Đề nghị các bạn sinh viên ngành SP Lịch sử khóa 43 và khóa 44 tham dự nghiêm túc.

Thân mời quý Thầy Cô và tất cả các bạn sinh viên của khoa Lịch sử đến tham dự Hội thi.